Budynki Teatru Polskiego zlokalizowane pod adresem ul. 1 maja 1 są wpisane do Rejestru Zabytków pod numerem A-459/86.