§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Teatr Polski z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy 1 Maja 1, NIP: 5470086869, REGON: 070453141.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz krajowe regulacje w w/w zakresie, w tym zwłaszcza ustawa o ochronie danych osobowych).
 3. Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Teatr jest administratorem danych swoich klientów (widzów) w zakresie:
 • zakupu biletów – przetwarzanie danych w celu realizacji transakcji zakupu oraz ewentualnego kontaktu jedynie w związku z zakupionym biletem (zwrot, zmiana, anulowanie spektaklu): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dodatkowo system sprzedaży biletów zapisuje automatycznie następujące dane: kod transakcji, datę i godzinę transakcji, wartość, typ płatności. Zobacz więcej w Regulaminie sprzedaży biletów.
 • otrzymania mailingu i/lub powiadomień dostępności spektaklu: adres e-mail
  • Dane osobowe przetwarzane są:
   zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   zgodnie z Polityką Prywatności,
   w zakresie i celu niezbędnym do sprzedaży biletu za pośrednictwem serwisu,
   jedynie w zakresie i w celu zgodnym z wyrażoną zgodą (mailing lub powiadomienie o dostępności spektaklu).
  • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
   dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody
   bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Teatrze z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: administracja@teatr.bielsko.pl
  • Teatr nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom
   niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
  • W Teatrze Polskim obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa
   oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi określające zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane dla zapewnienia poufności, dostępności, integralności oraz rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.
 • §3. Pliki cookies

  1. Witryna www.teatr.bielsko.pl używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny Teatru, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach prowadzone jest przy pomocy narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Teatru Polskiego w celu optymalizacji działań komunikacyjnych i marketingowych.
  • Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
   służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
  • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia
   opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
  • Dodatkowe dane osobowe (takie jak adres e-mail) zbierane są jedynie w
   miejscach, w których użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę np. wypełniając formularz. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 • §.4 Mailing

  1. Do mailingu Teatru Polskiego można zapisać się pod adresem – http://teatr.bielsko.pl/mailing
  2. Osoba, która prześle swój adres e-mail, musi potwierdzić, że adres e-mail należy do niej przez kliknięcie linka otrzymanego na e-mail wskazany w formularzu. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed podaniem niewłaściwego adresu e-mail.
  3. Teatr Polski przechowuje adres e-mailowy do momentu wycofania zgody przez użytkownika. W każdym momencie możliwe jest rezygnacja ze subskrypcji mailingu: klikając w link pod dowolną wiadomością mailingową, bądź pisząc na adres administracja@teatr.bielsko.pl z prośbą o usunięcie adresu z bazy danych.
  4. Miesięcznie wysyłamy 2-3 wiadomości o charakterze informacyjno-reklamowym, dotyczącym bieżącego repertuaru oraz wydarzeń organizowanych przez Teatr Polski.
  5. Wysyłanie jednej puli mailingowej trwa średnio 4-5 dni, dlatego do niektórych e-maile docierają wcześniej. E-maile wysyłane są całą dobę (dlatego istnieje możliwość otrzymania wiadomości w nocy).

  §.5 Cel zbierania danych

  1. Dane zbierane są tylko i wyłącznie w celu realizowania działalności statutowej Teatru: sprzedaży biletów na spektakle, informowania o bieżącej działalności, kontakcie w przypadku zmian w repertuarze.
  2. Cel zbierania danych ze względu na rodzaj:
  • Pliki cookie – ulepszanie i dostosowywanie serwisu pod potrzeby użytkowników, monitorowanie wyników wyszukiwania i optymalizacja działania nawigacji.
  • Mailing – przesyłanie e-maili średnio 2-3 razy w ciągu miesiąca o aktualnie granych spektaklach, dostępności biletów oraz zbliżających się premierach. Mailing dotyczy tylko Teatru Polskiego, nie wysyłamy spamu ani informacji od naszych partnerów.
  • Informacja o dostępności spektaklu – przesyłamy informacje, jak spektakl ponownie pojawi się w repertuarze.