Teatr Polski jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Artystycznych pod numerem RIA NR 5/2013–2020 rok