EWIDENCJE I REJESTRY TEATRU POLSKIEGO

DZIENNIK PODAWCZY
Dokumenty można składać:

SEKRETARIAT ADMINISTRACJI TEARTU
ul. Kołłątaja 4
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 8123188
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00

EWIDENCJE I REJESTRY

SEKRETARIAT ADMINISTRACJI TEATRU
Nazwa rejestru:
• Ewidencja korespondencji wpływającej i wysyłanej z teatru
• Ewidencja umów z kontrahentami
• Ewidencja normatywów (zarządzeń wewnętrznych dyrektora)
• Ewidencja delegacji służbowych
• Ewidencja identyfikatorów parkingowych
• Rejestry RODO

Osoba odpowiedzialna: Edyta Jaworska
Telefon: 033 8123188
e-mail administracja@teatr.bielsko.pl
Godziny pracy od pon. do pt.: 7.00-15.00
Miejsce udostępnienia: ul. Kołłątaja 4

SEKRETARIAT TEATRU
Nazwa rejestru:
• Ewidencja pocztowa wysyłanych listów

Osoba odpowiedzialna: Urszula Szczurek
Telefon: 033 8123632
e-mail dyrektor@teatr.bielsko.pl
Godziny pracy od pon. do pt.: 9.00-16.00
Miejsce udostępnienia: ul. 1 Maja 1

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Nazwa rejestru:
• Rejestr umów cywilnoprawnych
• Ewidencja środków trwałych
• Ewidencja środków inscenizacji
• Kartoteka magazynowa

Osoby odpowiedzialne: Patrycja Środa, Stefan Karbowski
Telefon: 033 822 78 32 wew. 26, 28
Godziny pracy od pon. do pt.: 7.00-15.00
Miejsce udostępnienia: ul. Kołłątaja 4

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Nazwa rejestru:
• Rejestr zamówień publicznych
• Rejestr postępowań regulaminowych

Osoba odpowiedzialna: Danuta Cieśla
Telefon: 033 822 78 32 wew. 12
Godziny pracy od pon. do pt.: 8.00-15.00
Miejsce udostępnienia: Pl. Kołłątaja 4

MAGAZYN KOSTIUMÓW
Nazwa rejestru:
• Ewidencja kostiumów
Osoba odpowiedzialna: Barbara Kierzyk
Telefon: 033 822 78 32 wew. 23
Godziny pracy od pon. do pt.: 8.00-16.00
Miejsce udostępnienia: Pl. Kołłątaja 4

ARCHIWUM ARTYSTYCZNE
Osoba odpowiedzialna: Joanna Feikisz
Telefon: 033 822 84 51 wew. 56
email: joanna.feikisz@teatr.bielsko.pl
Godziny pracy: 9.00-16.00
Miejsce i sposób udostępnienia każdorazowo uzgadniane indywidualnie