Treść

Teatr Polski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych do realizacji projektu zezwoleń oraz wykonanie prac konserwatorskich irobót budowlanych w formule " zaprojektuj i wybuduj" w Teatrze polskim w Bielsku-Białej.

Szczegóły z załączonych plikach.