Witold Mazurkiewicz
dyrektor naczelny i artystyczny
witold.mazurkiewicz@teatr.bielsko.pl

Sekretariat dyrektora
ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 36 32
dyrektor@teatr.bielsko.pl